🔰 حضور بسیجیان جهادی پایگاه مقاومت امام رضا(علیه السلام) در برنامه رزمایش #جهادگران_فاطمی

| سالن نه دی ناحیه مقامت بسیج شهرستان‌ بافق؛ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |

○ پایگاه مقاومت امام رضا(علیه السلام)
○ مؤسسه بیت الرضا(علیه السلام) بافق