🔰 شبی با #دهه‌_هشتادیا

💠 ويژه برنامه “دهه‌ هشتادیا”، طی دو شب با حضور نوجوانان دهه هشتادی همراه با بخش های اکران فیلم کوتاه، تست هوش، اجرای سرود سلام فرمانده، واليبال نشسته‌، تنيس روی میز و فوتبال دستی در مؤسسه بيت الرضا (علیه‌السلام) بافق برگزار گرديد.