? سخن‌نگاشت | وقتی برخی ماسک نمی‌زنند من از آن پرستار فداکار خجالت می‌کشم

?رهبر انقلاب: رهبر انقلاب: من وقتی می‌بینم بعضی‌ها همین چیز ساده، همین ماسک را نمیزنند، من از آن پرستار خجالت میکشم که آن جور دارند فداکاری میکنند. من خواهش میکنم همه در این زمینه فعّالیّت کنند بتوانیم در ظرف مدّت کوتاهی این زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم. ۹۹/۴/۲۲
@khamenei_ir
@beitreza