جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی اعضاءشورای خادمیاری استان یزد،به میزبانی بیت الرضا(علیه‌السلام)بافق برگزارشد.
دکتررحیمی نسب مسئول دفترنمایندگی آستان قدس رضوی وامورخادمیاران رضوی یزدواعضاء شورای خادمیاران رضوی
پس ازبازدیدازمجموعه بیت الرضا(علیه السلام) بافق
درجلسه ای که باحضورحجت الاسلام طباطبایی مسئول موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضابافق بود،حضورودرارتباط بابرنامه های پیش رو وبرنامه ریزی جهت مشارکت هرچه بیشترخادمیاران رضوی دربرنامه های فرهنگی تبادل نظرکردند.
درادامه میهمانان نمازجماعت ظهروعصررابه امامت حجت‌الاسلام طباطبایی درنمازخانه مجموعه بیت الرضااقامه ودرپایان همگی میهمان سفره متبرک امام رضا (علیه‌السلام)بودند.