? #تماشایی

?️ کلیپ برگزاری ویژه برنامه #دهه_هشتادیا

? آذرماه ١۴٠٠، همزمان با هفته بسیج، مؤسسه بیت الرضا (علیه السلام) بافق