? کسب رتبه های سوم و چهارم مسابقه قهرمانی “تیراندازی با تفنگ بادی” به ترتیب توسط امیرحسین دهقان و ابوالفضل مرشدزاده از اعضای محترم مجموعه نخبه پروری شهید دکتر چمران مؤسسه بیت الرضا (علیه السلام) بافق را به این عزیزان تبریک عرض می نماییم.

? گفتنی است که این مسابقه توسط واحد تربیت بدنی پایگاه مقاومت امامزاده عبدالله (علیه السلام)، با حضور ۴٧ شرکت کننده برگزار گردید.