یڪ شب روضه خوانے صدیقه کبرے سلام الله علیها
و یاد بود زائرالرضا زنده یاد بهزاد میرابی

با سخنرانےحجت الاسلام والمسلمین بلبلی نیا
وبا مداحے کربلایے سید رضا نریمانی
سه شنبه۲۴ بهمن ماه ۹۶ ساعت ۱۹
بیت الرضا علیه السلام-بافق