گزیده‌ای از بیانات رهبری در دیدار ائمه جمعه

امروز جوانهای ما درباره‌ی مسائل [مختلف] سؤالاتی دارند؛ چه سؤالات سیاسی، چه سؤالات دینی، چه سؤالات...

ادامه مطلب