شهادت سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد ? انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است در پی شهادت سردار...

ادامه مطلب