عزاداری کاروان پیاده در روز شهادت امام جعفر صادق (ع)

در سومین روز از کاروان و روز شهادت رییس مکتب تشیع قافله عزا سینه زنان از سید آباد به سمت کوشک حرکت...

ادامه مطلب