ملّت یمن و انصارالله پیروز خواهند شد

جنگ سیاسی، نه مذهبی! جنگ در یمن، جنگ سیاسی است نه جنگ مذهبی؛ به دروغ میگویند که بحث شیعه و سنّی...

ادامه مطلب