حضور اولین گروه خادمیاری موسسه در آستان قدس رضوی

بسم رب الرضا آرزوی دیرینه ی عاشقان خدمت در آستان حضرت سلطان علیه السلام به حقیقت پیوست و بعد از...

ادامه مطلب