بازدید خانواده 160 پاسدار سپاه الغدیر از بیت الرضا بافق

تعداد ۱۶۰ نفر از پاسداران سپاه الغدیر یزد به همراه خانواده هایشان سفری یکروزه به شهرستان بافق...

ادامه مطلب