توزیع بسته های معیشتی توسط خادمان آستان قدس

?توزیع ١۶٠ بسته معیشتی توسط خادمان آستان قدس رضوی و خادمین بیت الرضا علیه السلام بافق بین...

ادامه مطلب