سالروز تخریب حرم بقیع

نه قبله در تو که قبله نماست در تو بقیع / نه کعبه کعبه اهل ولاست در تو بقیع هزار مرتبه برتر از عرش...

ادامه مطلب