جلسه توجیهی طرح نخبه شهید چمران

برگزاری جلسه توجیهی طرح علمی فرهنگی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران  ویژه والدین محترم جلسه توجیهی ...

ادامه مطلب