توزیع بسته معیشتی توسط خادمیاران آستان قدس

?توزیع ١١٠ بسته معیشتی در قالب طرح #سفره_مهربانی توسط خادمیاران آستان قدس رضوی و خادمین بیت الرضا...

ادامه مطلب