جلسه آموزش خادمیاری حرم رضوی

برگزاری جلسه آموزش  خادمیاری حرم مطهر رضوی جلسه آموزش خادمیاری خادمیاران حرم مطهر رضوی ، همزمان با...

ادامه مطلب