متن ادبی به مناسبت شهادت حضرت علی (ع)

امشب کسی سراغ تو را نمی‌گیرد جز آن مرد بیمار جزامی‌ که تمام شب را به انتظار تیمارنشسته است؛ امشب...

ادامه مطلب