دیدار خدام آستان رضوی از کارگاه خیریه شکرانه

دیدار خدام آستان قدس رضوی از کارگاه خیریه شکرانه کاروان زیر سایه خورشید ۲۲ تیرماه...

ادامه مطلب