حضور دانش آموزان پایه دهم دبیرستان نمونه امام رضا (ع) در نماز جماعت

  ظهرامروز دانش آموزان پایه دهم دبیرستان نمونه امام رضا (علیه السلام)بهمراه مربیان در نماز جماعت...

ادامه مطلب