روز بیستم کاروان پیاده

 صبح روز بیستم کاروان پیاده الهی العفو وردی بود که بر لبان زائران پیاده علی بن موسی الرضا بود و...

ادامه مطلب