روز دهم کاروان پیاده امام رضا (ع)

صبح روز دهم کاروان پیاده بعد از نجوای شبانه و ادای فریضه نماز صبح کاروان روز خود و حرکت را شروع...

ادامه مطلب