روز دوازدهم کاروان پیاده امام رضا (ع)

صبح روز دوازدهم کاروان پیاده زوار پس از مناجات و راز و نیاز شبانه نماز صبح را به امامت قافله سالار...

ادامه مطلب