روز نهم کاروان پیاده امام رضا (ع)

صبح روز نهم کاروان پیاده طلوع آفتاب محرک قوای زوار امام رضا علیه السلام است برای ادامه راه و ادامه...

ادامه مطلب