روز هشتم کاروان پیاده امام رضا (ع)

صبح روز هشتم کاروان پیاده صبح روز هفتم رسید و بلافاصله بعد از ادای فریضه صبح زوار امام رضا دل به...

ادامه مطلب