مراسم قرائت زیارت ناحیه مقدسه

 گزارش تصویری مراسم قرائت زیارت ناحیه مقدسه |اشکواره حضرت صاحب الزمان عج در عزاے جد غریبش| ظهر...

ادامه مطلب