#مراسم_قرار_هشتم

.#گزارش_تصویری #مراسم_قرار_هشتم يادبود استاد فاطمی نیا و با حضور خادمین و خادمیاران رضوی و عموم...

ادامه مطلب