قرائت سوره یس

بسم رب المهدی به رسم هفتگی موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا و به جهت احیای سنت ها در شام مبارک...

ادامه مطلب