بیانات رهبری در دیدار کنگره شهدای کردستان

مسئله‌ی شهدای عزیز کردستان از چند جهت حائز اهمّیّت است و با بقیّه‌ِی مراکز کشور، یعنی با اغلب...

ادامه مطلب