ضدعفونی کردن توسط بسیجیان پایگاه

ضدعفونی کردن پمپ بنزین های سروش و ولیعصر اول جاده یزد و پمپ گاز و مسجد جواد الائمه توسط بسیجیان...

ادامه مطلب