تجمع بزرگ فاطمیون بافق

تجمع بزرگ فاطمیون بافق تجمع هیات مذهبی در بافق از میدان فاطمیه تا امامزاده عبدالله برگزار گردید....

ادامه مطلب