بازدید فرماندار شهرستان بافق از نمایشگاه فجر فاطمی

صبح دیروز بیست و چهارم بهمن ماه فرماندار محترم شهرستان بافق از نمایشگاه فجر فاطمی دیدن فرمودند...

ادامه مطلب