طرح فرهنگی آموزشی نخبه شهید چمران

 در اولین جلسه توجیهی طرح فرهنگی آموزشی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران اولین جلسه توجیهی  طرح بلند...

ادامه مطلب