اقامه نماز بر پیکر شهید قاسم سلیمانی و یاران

اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی و یاران مجاهد او در روز رستاخیز تهران و وداع تاریخی...

ادامه مطلب