روز مباهله

مباهله و جریان آن چیست؟ بیست‌وچهارم ذی‌الحجه روز مباهله نام گرفته است. در این روز که روز نزول آیه...

ادامه مطلب