متن تبریک مبعث پیامبر (ص)

محمد امین(ص) قبل از شب ٢۷ رجب در غار حرا به عبادت خدا و راز نیاز پرداخت و در عالم خواب رویاهایی...

ادامه مطلب