اعزام اولین کاروان طرح تسهیل در زیارت امام رضا(علیه السلام)

اعزام اولین کاروان زیارتی به مشهد مقدس طرح تسهیل در زیارت حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام)...

ادامه مطلب