جلسه وبینار اعضاء پایش شهرستانهای یزد اسفند 1401

جلسه وبینار با حضور اعضاء پایش مرکز استان و شهرستانهای یزد چهارشنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ در دفتر...

ادامه مطلب