ورود کاروان پیاده به حرم علی بن موسی الرضا (ع)

انتظار ها به سر رسید و عاشقان به وصال معشوق خود رسیدند کاروان پیاده علی بن موسی الرضا در اولین روز...

ادامه مطلب