ضدعفونی بلوار امام (ره) توسط بسیجیان پایگاه

ضدعفونی بلوار امام خمینی(ره) با هماهنگی مرکز بهداشت توسط بسیجیان پایگاه امام رضا(علیه السلام) بافق...

ادامه مطلب