کاروان خدام آستان رضوی در مزار شهدای گمنام

#کاروان خدام آستان رضوی با حضور در مزار شهدای گمنام بافق ضمن قرائت فاتحه و نثار شاخه گل به قبور...

ادامه مطلب