بیانات رهبری در دیدار کارگزاران حج

شما کارگزاران امر حج و به تعبیر درست و خوب آقایان، خدمتگزاران ضیوف‌الرّحمان، قدر کاری را که انجام...

ادامه مطلب