جمع آوری کمکهای مردمی جهت یاری سیل زدگان

جمع آوری کمکهای نقدی وغیرنقدی توسط بسیجیان پایگاه امام رضاعلیه السلام بیت الرضاومردم عزیزدیارمان...

ادامه مطلب