مراسم افتتاحیه طرح یک قاچ تابستان شیرین

مراسم افتتاحیه و توجیهی طرح یک قاچ تابستان شیرین ویژه نوجوانان پسر با برنامه های مختلف و بازی های...

ادامه مطلب