برچسب: مفاخر بافق

میرغنی زاده بافقی – سیدمحمد

حاج سیدمحمد میرغنی زاده فرزند سیدعلی مجتهد از علما و فرزانگان بارگاه دوست در دوره معاصر به سال 1301 خورشیدی در بافق به دنیا آمد . وی تحصیلات علوم دینی را با فراگیری مقدمات ادبیات عرب ، جامی ، مغنی و سیوطی در سن ده سالگی نزد پدر...

ادامه مطلب

میرغنی زاده بافقی – سیدجواد

سیدجواد میرغنی زاده بافقی فرزند سیدعلی مجتهد از علمای معاصر به سال 1310 خورشیدی در بافق به دنیا آمد . وی مقدمات ، سیوطی و جامی را نزد پدر فرا گرفت و وارد حوزه علمیه یزد گردید . حاشیه را نزد آیت الله کازرونی و مغنی را نزد آیت...

ادامه مطلب

مفید مستوفی بافقی – محمد

ملا محمد مفید ، مشهور به مفیدی مستوفی بافقی فرزند نجم الدین محمود بافقی فرزند ملاحبیب الله کمال الدین یعقوب بافقی از شعرا ، مورخین ، جهانگردان و نویسندگان سده 11 قمری بود. وی بنا به نوشته خود ، مدت 4 سال در امور دیوانی صاحب مقام...

ادامه مطلب

معز الدینی – محمد حسن

محمدحسن معزالدینی فرزند محمدعلی خان از علما و نویسندگان دینی معاصر و از نوادگان محمدتقی خان بافقی و نوادگان مادری شهید آیت الله صدوقی (ره) به سال 1340 خورشیدی در قائم شهر به دنیا آمد . وی تحصیل در علوم دینی را از مدرسه خان شروع...

ادامه مطلب

مرادی بافقی

مرادی بافقی مهین برادر و استاد مولانا وحشی بافقی بود و این هر دو { شاگردان } شرف الدین علی بافقی هم معدود و داد سخن به خوبی می داد و معانی خوش آیین طبعش را عین مقصود مراد از اوست . وی در عنفوان جوانی می میرد و وحشی بافقی اشعار...

ادامه مطلب

مدرس بافقی یزدی – سیداحمد

آیت الله احمد مدرس بافقی یزدی معروف به میرزا احمد مدرس فرزند سیدحسن از علمای صاحب نام ، جامع و کامل حوزه علمیه مشهد در سده معاصر که به واسطه احاطه عمیقش بر علوم اسلامی به او لقب « نهنگ العلماء » داده اند . تاریخ تولد...

ادامه مطلب

کسایی بافقی – محمد حسین

آیت الله العظمی محمدحسین کسایی بافقی یزدی حائری فرزند محمد البافقی الحائری بن علی بن عبدالغفور از علمای بزرگ و فقهای صاحب نظر در قرن 13 قمری در بافق به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی عازم کربلا شد و از اساتید آنجا به ویژه...

ادامه مطلب

قائمی بافقی – ملا اسدالله

ملا اسدالله قائمی بافقی فرزند محمدباقر تاجر به سال 1252 خورشیدی در بافق به دنیا آمد . او برادر بزرگتر آیت العظمی شیخ محمدتقی بافقی ، مبارز مشهور دوره رضاه شاه بود . او نیز پس از تحصیلات مقدماتی در حوره علمیه بافق برای تکمیل...

ادامه مطلب

فقیهی – سید اشرف

سیداشرف فقیهی فرزند سیدسلیمان از علما و شعرای معاصر به سال 1279 خورشیدی در بافق به دنیا آمد . تحصیلات علوم دینی را با فراگیری مقدمات نزد آخوند میرزا یحیی در حسینیه علی معز و نیز سیوطی و جامی را نزد آخونده ملامحمد باقر از مدرسان...

ادامه مطلب

فخرالدین احمد بافقی

مولانا فخرالدین احمد بافقی از بزرگان و مشاهیر رجالو علمای بافق که موفق شد به مقام مین باشیگری و یوز باشگیری نیز سرافراز گردد . در جوانی مشغول فراگیری علم و کمالات می شود و به دربار شاه عباس کبیر ( 1007- 966 خ ) می رود . شاه به...

ادامه مطلب

عنایت سلطان بافقی – میرزا

میرزا عنایت سلطان بافقی از اُمرا ، حاکمان و فرماندهان شجاع دوره صفویه بود . نیاکانش ظاهراً با خاندان شاه طهماسب صفوی ( 955 – 902 خ ) وصلت داشتند و در مصدر خدمات مهمی بودند . او در سال 1100ق – 1067 خ مصادف با حکومت...

ادامه مطلب

عمادحکیم بافقی – ابوالخیر

آیت الله العظمی و علامه بزرگ ، فیلسوف ، طبیب ، ادیب ، شاعر فارسی ، خوشنویس و جامعه الاطراف المعارف الاسلامیه لقمان عصر و افلاطون دوران میرزا عمادالدین محمد حکیم ابوالخیر بافقی فرزند عبدالله معروف به عماد حکیم از دانشمندان و...

ادامه مطلب
Loading

امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱