بمناسبت روزجهانی معلولین حجت‌الاسلام طباطبایی وجمعی ازخادمیاران رضوی بافق از
مرکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولین دخترانه نرگس بازدیدوازفعالیتهای این عزیزان ازنزدیک آشناشدند.
حجت‌الاسلام طباطبایی ضمن تبریک وخداقوت ،پشتکاروتلاش این عزیزان را درنوآوری وخلاقیت آثارزیباوجذاب دراین مجموعه ستودند.
درپایان ازاین عزیزان باتقدیم هدایای امام رضائی تقدیرشد.

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق