برپایی موکب امامرضاعلیه السلام بمناسبت دهه کرامت
خادمین وبسیجیان یت الرضاعلیه السلام بافق بمناسبت دهه کرامت شبهابعدازنمازمغرب وعشا بابرپایی موکب صلواتی باپخش چای آتشی وشربت ازعاشقان امام رضا علیه‌السلام پذیرایی کردند.