برگزاری مراسم معنوی اعمال ام داوود درمسجدجامع بافق
مراسم معنوی اعمال ام داوود با رعایت پروتکل های بهداشتی و در فضای معنوی مسجد جامع که مزین به تمثال شهدای دیارمان بود باعطروبوی شهدایی برگزار گردید.
موسسه بیت الرضا علیه السلام