برگزاری جلسه توجیهی طرح علمی فرهنگی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران
 ویژه والدین محترم

جلسه توجیهی  طرح بلند مدت علمی فرهنگی نخبه شهید، دکتر مصطفی  چمران ویژه والدین در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در محل بیت الرضا برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا حجت الاسلام طباطبایی مسئول محترم موسسه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه السلام) به بیان نکات ارزشمندی در رابطه با اهمیت تربیت فرزند و شاخص های تربیتی پرداختند و سپس آقای محمدی مسئول محترم طرح،پیرامون اهداف،جزئیات،تقویم اجرایی و روش تربیتی طرح به صورت رسانه ای به صحبت پرداختند.